MIJN DOSSIER

PRIVACYVERKLARING

Als makelaar verwerkt Mees Makelaardij gegevens over personen (“persoonsgegevens”).

Mees Makelaardij handelt daarbij in de regel als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
Mees Makelaardij respecteert uw privacy en is ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacy verklaring informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze verklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie over een natuurlijke persoon, waarmee kan worden achterhaald wie deze persoon is. Namen, adressen en telefoonnummers zijn persoonsgegevens, maar ook bijvoorbeeld e-mailadressen en foto’s. Degene over wie de gegevens gaan, noemen we de betrokkene. Gegevens over organisaties, zoals bedrijven, zijn in de regel geen persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Op de website van Mees Makelaardij kunt u informatie achterlaten om u in te schrijven als geïnteresseerde in een woning. Het moment dat u daarvan gebruik maakt, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet van dienst zijn.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken onder andere de volgende (persoons)gegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats,
 • telefoonnummer, en e-mailadres;
 • geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, en geslacht;
 • kopie van uw identiteitsbewijs;
 • registratie van potentiële huurders bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel;
 • BSN en IBAN van (potentiële) huurders.

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze organisatie:

 • het informeren, beoordelen en accepteren van potentiële huurders en kopers;
 • het beheren van ons klantenbestand;
 • het (laten) beheren van onze websites;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens voor statistische doeleinden;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing.

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?

Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een huurovereenkomst;
 • het uitvoeren van een koopovereenkomst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; bijvoorbeeld het voldoen aan wettelijke termijnen voor het verplicht bewaren van gegevens of het op verzoek verstrekken van gegevens aan de belastingdienst;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
  het uitvoeren van een commerciële overeenkomst zonder de belangen van de huurders of kopers te schaden.

Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen tenzij u ons daarvoor toestemming geeft of als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Als Mees Makelaardij gebruik maakt van een andere partij om u van dienst te zijn en als het dan nodig is dat wij uw persoonsgegevens met hen delen dan maken we met deze partij afspraken over privacy en informatiebeveiliging. Indien deze partij voor Mees Makelaardij ‘verwerker’ is van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG blijft Mees Makelaardij verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door deze organisaties.

Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst en daarna zolang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Als betrokkene (eigenaar van uw persoonsgegevens) hebt u een aantal rechten waar we u graag op willen wijzen. Van sommige rechten kunt u uitsluitend gebruik maken in bijzondere omstandigheden. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gaat samengevat om de volgende rechten:

 • Recht op inzage: op verzoek vertellen wij u welke gegevens wij van u verwerken, met welk specifieke doel en op welke manier wij dat doen.
 • Recht op correctie, aanvulling, afscherming (beperking van de verwerking) en verwijdering (recht op vergetelheid): u kunt als dat nodig is uw persoonsgegevens laten wijzigen of in een aantal gevallen helemaal laten verwijderen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
 • Het recht op dataportabiliteit: dit is het recht om uw gegevens mee te nemen naar een andere organisatie of daar naartoe over te laten dragen.

Let op: Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Door het gebruik van cookies kan een website u bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt.

Verschillende soorten cookies

Onze website maakt gebruik van functionele en van niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd want deze zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Pas wanneer u akkoord gaat, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden, maar stellen ons in staat om onze informatievoorziening en dienstverlening te verbeteren.

We gebruiken verschillende cookies voor verschillende doelen:
Functionele cookies: om onze website gebruiksvriendelijker te maken.
Analytische cookies: om het gebruik van onze website te analyseren.
Advertentie cookies: om advertenties te plaatsen.

Cookies van derden.

ad 1. Functionele cookies: cookies voor een gebruiksvriendelijke website
We gebruiken deze cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig. We kunnen met deze cookies bijvoorbeeld gegevens bewaren om ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft te geven als u op onze website bent.

ad 2. Analytische cookies: cookies om onze websites te analyseren
We gebruiken deze cookies om te analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Met deze informatie kunnen we onze service, dienstverlening en informatie verbeteren. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig. De gegevens die we met de cookies verzamelen, delen we niet met anderen.

We bewaren met deze cookies onder andere de volgende informatie:

 • Hoe lang bezoekers op onze websites zijn;
 • Welke pagina’s zij bezoeken;
 • Welk soort apparaten gebruikt worden om onze websites te bezoeken (computer, telefoon of tablet);
 • Via welke advertenties bezoekers op onze website komen;
 • Welke internetbrowser sitebezoekers gebruiken.

 

ad 3. Advertentiecookies: cookies om advertenties te plaatsen
Met deze cookies bekijken we welke pagina’s u heeft bezocht op onze website. We plaatsen deze cookies alleen als u ons hier toestemming voor geeft. Deze informatie gebruiken we om voor u relevante advertenties te plaatsen op andere websites die u bezoekt. De advertenties die de website plaatst hebben een verkoopdoel. We zetten advertenties in om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen. We werken hiervoor samen met advertentiepartners zoals Google of Facebook. Via deze partners kunnen we ook zoeken naar andere doelgroepen voor wie onze informatie interessant kan zijn. De advertentiepartners kunnen met advertentiecookies volgen welke websites u nog meer bezoekt.

Via een advertentiecookie meten we ook onder andere hoeveel mensen op onze advertenties klikken en hoeveel van hen de site bezoeken. Zo helpen de advertentiecookies onze informatievoorziening te verbeteren. Op basis van deze gegevens krijgen we inzicht in wat bezoekers wel of niet relevant vinden.
Let op: Geeft u ons geen toestemming om deze cookies te plaatsen? Dan kan het nog steeds zijn dat u informatie van ons ziet in de vorm van een advertentie. Deze advertenties hebben we dan niet gebaseerd op uw gedrag of een eerder bezoek aan onze website. Advertentiepartners als Google of Facebook kunnen u aanmerken als doelgroep.

ad 4. Cookies van derden
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat we niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten. Dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. We zijn niet verantwoordelijk voor de cookies van deze andere partijen.

Toestemming cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Bij de instelling daarvan hebben wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor ‘veilig’, zodat deze cookie geplaatst mag worden zonder uw toestemming. Het wordt daarom direct ingeladen als u de website bezoekt.
Bij advertentiecookies is altijd uw toestemming nodig voordat die geplaatst mogen worden. Deze cookies worden dus pas ingeladen nadat u daarvoor toestemming gegeven heeft.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via:

E-mail: hallo@meesmakelaardij.nl
Post: Postbus 676, 3740 AP Baarn
Telefoon: 035 – 240 40 50

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Mees Makelaardij is onderdeel van Merel Vastgoedbeheer B.V., KvK nr 56583656